Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego

W dniu wczorajszym - 21 maja br. - na sumie nasza wspólnota parafialna przeżyła wymowną w swej treści uroczystość Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego uczniów klas IV i V. Wydarzenie to prowadzi do bardziej świadomego przeżywania łaski wiary, która została zapoczątkowana w chwili Chrztu Świętego.
Liturgia rozpoczyna się na zewnątrz kościoła obrzędem poświęcenia i pokropienia wodą święconą oraz uroczystym wprowadzeniem dzieci do świątyni.
Istotnym elementem tej uroczystości jest Wyznanie Wiary przez dzieci i złożenie stosownych przyrzeczeń:
Z pomocą Bożą, moich rodziców i chrzestnych oraz wszystkich tu obecnych przyrzekam:
- Kochać Boga i bliźniego tak jak tego nauczył Jezus Chrystus. Przyrzekam.
- Zawsze i wszędzie świadczyć, że należę do Jezusa, jestem Jego dzieckiem. Przyrzekam.
- Umacniać wiarę i pogłębiać ją przez udział w systematycznej katechizacji. Przyrzekam.
Zapalona od Paschału świeca przypomniała dzieciom, by w swoim życiu stale podążały za Chrystusem, który jest Światłością Świata.
Po Komunii Świętej dzieci odmówiły piękną modlitwę:
Panie Jezu, podczas tej uczty ofiarnej nakarmiłeś nas swoim Ciałem. Jesteśmy tak blisko Ciebie, a Ty jesteś tak blisko każdego z nas. Od chrztu należymy do Ciebie i z Tobą. Jezu, chcemy być zawsze. Pragniemy, aby i naszymi stawały się codziennie słowa świętego Pawła - żyję ja, już nie ja, we mnie żyje Chrystus. Bądź z nami. Jezu, gdy się uczymy, bawimy, wypełniamy obowiązki w domu i w szkole. W tej pełnej radości i szczęścia chwili wyrażamy Ci. Panie Jezu, naszą wdzięczność wołając - Dziękujemy Ci, Jezu.
Na zakończenie dzieci złożyły wyrazy wdzięczności za dar wiary i wychowania rodzicom, chrzestnym, Księdzu Proboszczowi, pani katechetce Edycie, swoim Wychowawcom oraz gościom uczestniczącym w tej uroczystości.

Więcej informacji na stronie:

http://www.fundacjaavalon.pl/nasi_beneficjenci/osinski_dominik.html

Galeria

wstecz