Data

Godz.

Treść intencji

6. VII

poniedziałek

17.30

+ Mariusza Kucharskiego - pogrzebowa

18.00

+ Henrykę (4 r. śm.) i Henryka Śmigrodzkiego - pogrzebowa

7. VII

wtorek

18.00

O Boże błogosławieństwo dla Damiana Łątki w 28 rocznicę urodzin

19.00

O Boże błogosławieństwo dla Pani Pun Luby z okazji 25 lat pracy w Grupie Producentów Warzyw Primavega

8. VII

środa

17.30

+ Grażynę i Henryka Antoszewskich, dziadków Majerkiewicz i Antoszewskich

18.00

+ Beatę i Kajetana Piotrowskich

9. VII

Czwartek

17.30

+ Roberta (7 r. śm.) i Henryka Wesołowskich

18.30

+ Lucynę, Lucjana i Karola Branczewskich

10. VII

piątek

17.30

+ Jana Staniszewskiego (10 r. śm.) rodziców Staniszewskich i Ulickich

18.00

+ Jadwigę i Szczepana Bielickich

11. VII

sobota

18.00

+ rodziców Korzeniewskich i Antczaków, Jarosława Furmańczuka

12. VII

niedziela

9.00

O Boże błogosławieństwo dla KŻR z Nowego Nacpolska

11.30

O Boże błogosławieństwo dla Martyny Kozera w 18 rocznicę urodzin

16.00

+ Janinę, Tadeusza, Kazimierę Woźniak i dziadków Woźniaków