Data

Godz.

Treść intencji

21. IX

poniedziałek

17.30

+ Kunegundę Stelmach - pogrzebowa

18.00

+ Mariannę Kowalewską - pogrzebowa

22. IX

Wtorek

17.30

+ Alinę Natkowską - pogrzebowa

18.00

+ Franciszka, Albinę i Jerzego Garlej, zm. z rodziny Sobczaków

23. IX

środa

17.30

+ Waldemara Barygę

18.00

+ Józefa, Krystynę i Marka Januszewskich, Mieczysławę i Jacka Budek

24. IX

czwartek

18.00

+ Danutę (3 r. śm.) i Remigiusza Atlińskich

25. IX

piątek

17.30

+ Karolinę Hejcelman - pogrzebowa

18.00

+ Halinę i Franciszka Skopczyńskich, rodziców Skopczyńskich i Morcis

26. IX

sobota

17.30

+ Henryka, Józefa i Danutę Filipowicz, rodziców Filipowicz i Piekut

18.00

+ Wojciecha, Jadwigę i Stanisława Komorowskich

27. IX

niedziela

9.00

+ Wojciecha Kozerę

11.30

Za parafian

16.00

+ Ewę, Włodzimierza i Hannę Rosiak, Mirosławę i dziadków Rosiaków Eugeniusza Czyża