I Czwartek Miesiąca

W każdy Pierwszy Czwartek Miesiąca podczas Mszy św. swoją modlitwą ogarniamy kapłanów i modlimy się o świętość ich życia. Pamiętamy również o przygotowujących się do kapłaństwa, szczególnie w naszym Płockim Seminarium Duchownym. Modlimy się o powołania do do służby w winnicy Pańskiej z naszej parafii.

Pragniemy także modlić się za wszystkich kapłanów powołanych do służby w Kościele.
W I czwartek miesiąca przypominamy sobie o potrzebie naszej wdzięczności za ten wielki dar Chrystusa, jakim jest Eucharystia i nierozłącznie z nią związana posługa kapłańska. Gdyby nie oni, kapłani nie byłoby Eucharystii, nie byłby sakramentów świętych.


Myśli o kapłaństwie:

„Historia każdego powołania kapłańskiego, podobnie zresztą jak każdego powołania chrześcijańskiego, jest historią niewymownego dialogu między Bogiem a człowiekiem, między miłością Boga, który wzywa, a wolnością człowieka, który z miłością mu odpowiada.” (Bł. Jan Paweł II)

Kapłan jest monstrancją, jego rolą jest pokazywać Jezusa; musi sam zniknąć i ukazać Jezusa. Starać się pozostawić dobre wspomnienie w duszy każdego z tych, którzy do niego przychodzą. Stać się wszystkim dla wszystkich. Śmiać się z tymi, którzy się śmieją, płakać z tymi, którzy płaczą, aby wszystkich przyprowadzić do Jezusa (Bł. Karol de Foucauld)

Kapłan, aby godnie piastował swoją godność i sprawował swój urząd, musi być w wybitnym stopniu oddany modlitwie. Kapłan o wiele żarliwiej niż inni winien być posłuszny nakazowi Chrystusa: Trzeba się zawsze modlić (Św. Pius X).

 

Modlitwa Ojca Świętego Benedykta XVI o powołania

Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie, które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wdzięczną pamięć o Twoim Synu Jezusie poprzez głoszenie Jego słowa i sprawowani Sakramentów, za pomocą których nieustannie odnawiasz Twoich wiernych. Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, którzy będą mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii, Sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata.

Powołuj sługi Twego miłosierdzia, którzy poprzez sakrament Pojednania będą rozszerzać radość Twojego przebaczenia. Spraw, Panie, by Kościół przyjmował z radością liczne natchnienia Ducha Twojego Syna i posłuszny Jego wskazaniom troszczył się o powołanie kapłańskie i do życia konsekrowanego.

Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów, osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo w służbie Ewangelii. Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen.

Galeria

wstecz