W połowie czerwca rozpoczęły się prace remontowe naszego parafialnego kościoła. Tym razem zakres prac obejmuje jego zewnętrzne elementy: czyszczenie i malowanie dachu oraz elewacji świątyni i dzwonnicy jak również wymianę okien w kościele.

Wstępne prace wykazały jednak miejscami duże przerdzewienie poszycia dachowego. W związku z tym po ustaleniach z Konserwatorem Zabytków zapadła decyzja i o położeniu nowej blach tytanowo-cynkowej na całym kościele i dzwonnicy. W trakcie tych prac bardzo zniszczone (spróchniałe) okazały się łaty będące pod starą blachą. W toku dalszych prac konieczny okazał się również remont wieżyczki (jej górnej części), co od dawna można była zauważyć po przechyleniu krzyża.

Również elewacja świątyni wymagała najpierw dokładnego oczyszczenia (metodą piaskowania), a następnie zabezpieczenia odpowiednimi impregnatami. Na koniec cała powierzchnia elewacji zostanie pokryta odpowiednim olejem. Ostatnim etapem owych prac będzie wymiana stolarki okiennej w całym kościele.

Bardzo dziękuję wszystkim Parafianom i Gościom, którzy interesują się naszymi remontami i wspierają je finansowo.

Przez ten remont parafialnej świątyni zechciejmy uświadomić sobie, iż dotykamy historii (w niektórych wymienianych drewnianych elementach) dość odległej. Zarazem niech towarzyszy nam świadomość, że my teraz również tworzymy historię dla przyszłych pokoleń.

Ks. Janusz

  • Zdjęcia przynajmniej częściowo prezentują przebieg wykonywanych prac remontowych.