W dniu 15 czerwca br. do naszej parafii w Żukowie przybyli kapłani - koledzy mojego rocznika święceń. Jak co roku spotykamy się w tym dniu, by wspólnie dziękować Bogu za dar kapłaństwa, który od 31 lat jest naszym udziałem. W tym roku we wspólnej modlitwie uczestniczyło nas 7 kapłanów.
O godz. 12.00 rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył ks. kan. Janusz Zdunkiewicz proboszcz parafii św. Krzyża w Pułtusku. Ciekawą refleksję o kapłaństwie, naszym dojrzewaniu i wzrastaniu w nim z każdym rokiem, wygłosił ks. kan. Andrzej Smoleń, proboszcz parafii św. Józefa w Płocku. Ujmując naszą 31-letnią kapłańską posługę w cyfry statystyki, ukazał jak wiele dobra uczyniliśmy wobec tych wiernych, których Bóg postawił na naszej drodze. W naszej modlitwie pamiętaliśmy również o kolegach pracujących poza diecezją płocką i naszych zmarłych już kolegach: ks. kan. Ryszardzie Dębku i kan. Jerzym Bieńkowskim.
Po Komunii Świętej przedstawiciele parafii, wypowiedzieli wobec jubilatów stosowne podziękowanie i życzenia:

Dziękujemy za Waszą posługę w tych wspólnotach i miejscach, do których Bóg was posłał i w których jesteście na co dzień. Doceniamy Waszą pracę i poświęcenie, które świadczycie nam wiernym przez sprawowane Sakramenty Święte, nabożeństwa i różne posługi w kościele. Dzisiaj mamy okazję, by podziękować Wam, za to, że jesteście i pomagacie nam spotkać się z Bogiem oraz uczycie nas jak mamy żyć mądrze i dobrze.

Bardzo serdecznie dziękuję moim kolegom kursowym za przybycie i wspólną modlitwę oraz spotkanie na plebanii. Z serca dziękuję również moim drogim Parafianom, którzy dość licznie wzięli udział w naszym świętowaniu, modląc się szczerze w naszej intencji.

Za wszystko - Bóg zapłać!

ks. Janusz