Misyjny dzień przebaczenia i pojednania

W kolejnym - czwartym dniu naszych Misji Świętych, poprzez Sakrament Pokuty pragnęliśmy doświadczyć łaski przebaczenia i pojednania.

Dzisiejszy dzień misyjny rozpoczął się od nabożeństwa dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nacpolsku. Po wspólnym śpiewie ks. Henryk zachęcił starsze dzieci do skorzystania ze spowiedzi misyjnej, wcześniej przypominając warunki dobrej spowiedzi.
Po wysłuchaniu Słowa Bożego w formie dialogowanej mówił o przeżywaniu prawdziwej radości. Najpiękniejszą radość serca przeżywamy, gdy do swojego serca zaprosimy Jezusa. Uczestnicy liturgii wspólnie wyśpiewali… Boża radość jak rzeka…

W radosnych nastrojach dzieci powróciły na dalsze zajęcia w szkole.

* * *

Podczas głównych nabożeństw ks. Misjonarz również przypomniał wiernym warunki dobrej spowiedzi zachęcając do skorzystania z Sakramentu Pojednania. Klękając przy kratkach konfesjonału podejmujemy pragnienie nawrócenia czyli zobaczenie swojej grzeszności i chęć szczerego ponownego zwrócenia się ku Bogu. Nie zawsze jednak mamy odwagę, by ze skruchą uklęknąć przed Bogiem. Paraliżuje nas wewnętrzny strach, lęk i obawa czy Bóg mi przebaczy?
Tymczasem - spowiedź – jak powiedział papież Franciszek - to nie sąd, ale spotkanie z Bogiem, który przebacza i zapomina wszelki grzech człowiekowi proszącemu Go o miłosierdzie.

* * *

Wieczorem o godz. 20.30 ponownie gromadząc się przy krzyżu misyjnym i figurze Matki Bożej uczestniczyliśmy w modlitwie Apelu Jasnogórskiego.

Galeria

wstecz