Misyjne Święto Rodziny

Dzisiejszy dzień Misji Świętych miał charakter Rodzinnego Święta. Podczas nabożeństw dziękowaliśmy Bogu za dar rodziny, w której przyszliśmy na świat, w której wzrastaliśmy i żyjemy obecnie.

Najpierw tę wdzięczność wyrażają małżonkowie, którzy obdarowani łaską Bożej miłości, odkryli miłość swoich serc i w niej postanowili wiernie trwać, aż do śmierci. Ks. Henryk przypomniał, że to sami małżonkowie są szafarzami tego sakramentu. Istotne jest, by w życiu małżeńskim, jak geometrycznej figurze trójkąta na szczycie był Jezus, do którego każdego dnia małżonkowie podążają razem. To jest droga do małżeńskiego i rodzinnego szczęścia.
Otwierając się na dar nowego życia tworzą oni rodzinną wspólnotę wzajemnej życzliwości, miłości i pokoju. Ks. Misjonarz wskazał jak ważne są rodzinne relacje, a szczególnie troska i czas, poświęcany dzieciom.
Dziś, gdy tak często pomniejsza się znaczenie małżeństwa i rodziny, budujmy wzajemne więzi i okazujmy sobie szacunek, gdyż jak powiedział św. Jan Paweł II: Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu.
Po odnowieniu Przyrzeczeń małżeńskich czcigodnych małżonków, z całym ich bogactwem i bagażem codzienności, oraz nasze rodziny, w pięknej modlitwie, zawierzaliśmy Bogu przez ręce Maryi i Świętego Józefa, zawsze troszczących się o piękno Nazaretańskiego domu.

* * *

Jak zwykle nasz dzień misyjny zakończyliśmy śpiewam Apelu Jasnogórskiego. Był to też czas na wspólne śpiewy piosenek - w tym biesiadnych i tych dla dzieci, które ks. Henryk angażował do prezentacji śpiwanych tekstów.

Galeria

wstecz