Misje święte - odnowieniem i umocnieniem wiary!

W tym roku mija 10 lat od ostatnich parafialnych Misji Świętych. Ojciec Święty Jan Paweł II nazywa Misje Święte niezastąpionym środkiem okresowej i intensywnej odnowy życia chrześcijańskiego. W dniach od 17 do 22 września br. przeżyjemy je ponownie. Zachęcam do zapoznania się z ich programem i zaplanowania swoich zajęć tak, by każdeego dnia wziąć w nich udział. Poprowadzi je ks. Henryk Bonkowski SDB (salezjanin) delegat Inspektora ds. Stowarzyszenia Współpracowników Salezjańskich z Czerwińska.

Nasze Misję Święte przypadają w roku duszpasterskim, którego przesłaniem są słowa: Wierzę w Kościół Chrystusowy. W czasie ich trwania mamy okazję, na nowo pogłębić i odnaleźć swoje miejsce w Kościele.
W encyklice „Lumen fidei” Ojciec Święty Franciszek napisał: Nasza kultura straciła zdolność dostrzegania konkretnej obecności Boga, Jego działania w świecie. Uważamy, że Bóg znajduje się w zaświatach, na innym poziomie rzeczywistości, oddzielony od naszych konkretnych relacji.
Tymczasem Bóg jest blisko każdego z nas i czeka na nas z darem łaski w swoim Kościele. Dlatego Misje Święte będą konkretną okazją do odkrycia na nowo Bożej obecności w swoim sercu, zwłaszcza dla tych, którzy zaniedbali swoją relację z Chrystusem.

Poprzez Misje Święte możemy również odbudować lub wzmocnić swoje relacje małżeńskie, rodzinne czy sąsiedzkie.
Zaplanujmy swój czas tak, aby całe rodziny mogły skorzystać z przygotowanych przez samego Boga darów. Odetchnijmy duchową atmosferą i Bożą miłością, abyśmy nie zatracili siebie w pogoni za beztroskim życiem.


Do Was - Drodzy Parafianie - kieruję wraz ks. Henrykiem serdeczne zaproszenie do udział w tym świętym czasie Misji parafialnych.
Już dziś życzymy, byście cieszyli się odnową Waszej wiary, nadziei i miłości, których bijące źródło jest w Chrystusowym Kościele!


Ks. Janusz Mackiewicz - proboszcz

PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH

 

Wierzę w Kościół Chrystusowy

NIEDZIELA | 17 września - MĄDROŚĆ DEKALOGU/ INTRONIZACJA PISMA ŚWIĘTEGO

9.00 – Msza św. z nauką ogólną
11.30 – Msza św. z nauką ogólną
16.00 – Msza św. z nauką ogólną
20.00 – Apel Jasnogórski

PONIEDZIAŁEK | 18 września - DZIEŃ ŻYWEJ WIARY
10.00 – Msza św. z obrzędem odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych
(przynosimy świece)
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia – wystawienie Najświętszego
Sakramentu - adoracja
17.30 – Różaniec w intencji misji parafialnych
18.00 – Msza św. z obrzędem odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych
(przynosimy świece)
20.30 – Apel Jasnogórski

WTOREK | 19 września - DZIEŃ UFNEJ NADZIEI
10.00 – Msza św. z nauką dla chorych i starszych, namaszczeniem chorych i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia – wystawienie Najświętszego
Sakramentu – adoracja
17.30 – Różaniec w intencji misji parafialnych
18.00 – Msza św. za zmarłych. Procesja modlitewna na cmentarz
(przynosimy lampki lub znicze)

– Apel Jasnogórski (na cmentarzu)

ŚRODA | 20 września - DZIEŃ PRZEBACZENIA I POJEDNANIA – DZIEŃ SPOWIEDZI
8.00 – Nabożeństwo dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nacpolsku
9.30 – spowiedź
10.00 – Msza św. z nauką ogólną - nabożeństwo przebłagalne za popełnione grzechy
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia – wystawienie Najświętszego
Sakramentu - adoracja
17.30 – Spowiedź
18.00 – Msza św. z nauką ogólną - nabożeństwo przebłagalne za popełnione grzechy
20.30 – Apel Jasnogórski

CZWARTEK | 21 września – DZIEŃ RODZIN CHRZEŚCIJAŃSKICH - ZAWIERZENIE MATCE BOŻEJ I ŚW. JÓZEFOWI
9.30 – Spowiedź
10.00 – Msza św. z nauką ogólną – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia – wystawienie Najświętszego
Sakramentu - adoracja
17.30 – Spowiedź
18.00 – Msza św. z nauka ogólną – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich
19.30 - Spowiedź
20.30 – Apel Jasnogórski

PIĄTEK | 22 września
JEZU UFAM TOBIE
10.00 – Msza św. z nauka ogólną – Akt zawierzenia parafii Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia – wystawienie Najświętszego Sakramentu - adoracja
18.00 – Msza św. z nauką ogólną
– Po Mszy św. procesja do Krzyża Misyjnego – odnowienie przyrzeczeń wierności Krzyżowi
– błogosławieństwo połączone z odpustem zupełnym
– zakończenie Misji świętych

    

Galeria

wstecz