Eucharystia - sakrament Bożej Miłości

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywaną tradycyjnie Bożym Ciałem, stwarza wspaniałą okazję do rozważania tajemnicy Eucharystii, jest okazją do zamanifestowania naszej wiary wobec Najświętszego Sakramentu.

Eucharystia jako sakrament miłości. To dar jaki Jezus Chrystus czyni z siebie, objawiając nam nieskończoną miłość Boga wobec każdego człowieka. Ta miłość skierowana do słabego człowieka, jednak ona nigdy nie zawodzi. Dlatego Kościół, który sprawuje Eucharystię, zaprasza człowieka, aby przyjął ten dar miłości Boga.
Czy odkryłem tę miłość utajoną w małym kawałku przemienionego Chleba?
W tę uroczystość Bożego Ciała mamy okazję poznać głębiej, że dzięki Eucharystii trwamy w miłości samego Boga. I choć moja miłość jako chrześcijanina nie jest miłością nieskończoną, jak miłość Boga, to jednak posiada tę samą naturę, co miłość Boga. Św. Cyryl Jerozolimski nauczał: Krucha i słaba miłość ludzka w Eucharystii zostaje przebóstwiona. Dzięki Niej Ciało i Krew Chrystusa rozchodzą się po naszych członkach. Tak stajemy się uczestnikami Boskiej Natury, Boskiej miłości.
Szkoda, że kierowani przyzwyczajeniami, powierzchownością nie odkrywamy bogactwa tej Bożej miłości. Tymczasem Eucharystia jest dla chrześcijanina źródłem każdej miłości: miłości Boga, ludzi, świata, siebie samego. To jest podstawa miłości przyjacielskiej, małżeńskiej, rodzicielskiej, kapłańskiej.
Boże Ciało jest dla nas doskonałą okazją, by zamanifestować naszą wiarę na ulicach miast, miasteczek i wsi, ale także ją pogłębić. Od Chrystusa, który nas kocha bezgraniczną miłością, a dzisiaj wychodzi ku nam z darem tej miłości w Najświętszym Sakramencie, uczymy się autentycznej i odważnej wiary.

***

Dziękuję wszysztkim Parafianom zaangażowanym w przygotowanie ołtarzy, a szczególnie mieszkańcom: Nacpolska, Sobanic, Srebrnej, Żukowa i Słomina. Wyrażam wdzięczność za udział w naszej procesji druhom strażakom z OSP, asyście procesyjnej, dziewczynkom sypiącym kwiatkami, ministrantom oraz wszystkim, którzy w skupieniu modlili się w czasie naszej liturgii.

Galeria

wstecz