Głęboka modlitwa przed podjęciem ważnej decyzji

„Z ufnością prosimy o Twojego Ducha mądrości, byśmy potrafili stawiać właściwe pytania i znaleźć dobre odpowiedzi...”. Przed podjęciem ważnej życiowej decyzji poproś Pana o pomoc słowami tej modlitwy.

Jezus zawsze obecny pośród nas

Przy pięknej pogodzie przeżyliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa czyli Boże Ciało. Wychodząc w procesji, na ulice naszych miast i wsi, pragnęliśmy dać świadectwo, że historia Jezusa to nie mit o zwycięzcy ani opowieść „ku pokrzepieniu serc”. To rzeczywistość, która jest tak bardzo realna jak ta czerwcowa zieleń, zapach kwiatów, promienie słońca i to wszystko co nas otacza.

więcej

Życiodajna symbioza - związek między modlitwą a życiem

Modlitwa i jej jakość są nierozerwalnie związane z całą resztą życia chrześcijańskiego i związek ten jest obustronny, tzn. modlitwa i jej jakość wpływa na życie, co na ogół przyjmujemy bez większych zastrzeżeń. Nieco trudniej nam jednak czasem zauważyć zależność odwrotną tzn., że życie i jego styl znacząco wpływa na naszą modlitwę i jej jakość, a więc że często tym, co najbardziej służy rozwojowi i pogłębieniu modlitwy wcale nie jest to, co robimy w czasie modlitwy, lecz właśnie poza nią.