Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świetego

Wczoraj na Mszy św. o godz. 11.30 dzieci klas IV naszej parafii przeżywały uroczystość Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego. Była to okazja dla wszystkich zgromadzonych do przypomnienia sobie zobowiązań wynikających z przyjęcia tego sakramentu.

Uroczystość rozpoczęła się przed kościołem od powitania zgromadzonych i poświęcenia wody. Po wprowadzeniu do parafialnej świątyni wszyscy uczestniczyli w liturgii słowa Bożego. W nawiązaniu do Ewangelii, staraliśmy się uśwaidomić, że znakiem wyróżniającym nas chrześcijan jest miłość. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. W Ewangelii św. Jana czasownik miłować jest użyty 38 razy. W ten sposób ewangelista ukazuje miłość czy miłowanie jako dynamiczną rzeczywistość, która objawia się przede wszystkim w czynach. Prawdziwa miłość stawia duże wymagania, ale też dużo daje. Nie bójmy się podjąć trudu, by zacząć realizować przykazanie miłości.
Od prezentacji kandydatów, rozpoczął się obrzęd odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Wpatrując się w światło zapalonej świecy dzieci złożyły Wyznanie wiary i złożyły przyrzeczenie bycia wiernym Jezusowi. Przyszedł czas, abyście dzisiaj, po dwuletnim przygotowaniu uczyniły to, czego nie mogliście uczynić w dniu waszego chrztu. Jako dzieci Boże, oświecone przez Chrystusa, wyrzeknijcie się teraz grzechu i wyznajcie wiarę, w której zostałyście ochrzczone.
Następnie dzieci czynnie uczestniczyły w dalszej liturgii Mszy św., a na zakończenie Eucharystii podziękowały wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej bogatej w treść uroczystości. Wręczenie pamiątek i wspólna fotografia zakończyły obrzęd Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych.

 

Galeria

wstecz